Factheet VNG-Naleving: integrale aanpak huisvesting arbeidsmigranten

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten.

Factsheet VNG Naleving>

Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG Naleving ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in bijgaande factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving