Factsheet alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

De VNG (OTAV) en het Platform Opnieuw Thuis willen hiermee gemeenten en hun partnerorganisaties informeren over de opvang en begeleiding van amv’s in deze nieuwe situatie en over hun huisvesting bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. De factsheet geeft feitelijke informatie, doet suggesties en maakt verantwoordelijkheden helder.

download de factsheet

Sinds 1 januari 2016 is een nieuw opvangmodel voor amv’s in werking getreden. Waar voorheen de huisvesting van alle amv’s, met en zonder vergunning, onder verantwoordelijkheid van het COA viel, is een deel van de nieuwe opvang onder verantwoordelijkheid van Nidos komen te vallen. Bij de geboden opvang wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd en verblijfsperspectief (wel of geen vergunning)

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen, Wonen met zorg/begeleiding