Factsheet Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA)

Per 1 juli 2016 is het Gemeentelijk Versnellingsarrangement aangepast om sneller en effectiever tot tijdelijke huisvesting van vergunninghouders te komen. Deze factsheet laat zien hoe het (nu) werkt.

Download hier de factsheet GVA

Doel van het GVA is dat wanneer een gemeente onvoldoende reguliere woningen voor de aan hen gekoppelde vergunninghouders heeft, de gemeente voor deze groep alvast kan kiezen om tijdelijke huisvesting te verzorgen, in afwachting van hun reguliere huisvesting in de gemeente. De vergunninghouder is daarmee al in de gemeente gehuisvest en kan gaan deelnemen aan de samenleving. Bijkomend effect is dat er door middel van het GVA weer doorstroming ontstaat en er dus capaciteit vrij komt op de COA opvanglocaties en er minder behoefte is aan extra AZC’s of noodopvang in de gemeenten.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen