Factsheet omvang huisvestingsvormen

Het Expertisecentrum stelde een factsheet op over de omvang van huisvestingsvormen. Dit n.a.v. de veel gevoerde discussie over de vraag hoe groot een huisvestingsvoorziening voor arbeidsmigranten zou moeten of mogen zijn. In de factsheet worden verschillende aspecten van die vraag sytematisch behandeld waardoor investeerders, beleidsmakers en politici zich een afgewogen oordeel kunnen vormen.

factsheet omvang van huisvestingsvoorzieningen

Achtereenvolgens worden besproken:

  1. Wat willen arbeidsmigranten zelf?
  2. Wat levert de meeste meerwaarde/minste overlast voor de omgeving op?
  3. Wat past het best in het ruimtelijk beleid?
  4. Wat vindt de werkgever belangrijk?
  5. Wat levert het gunstigste exploitatieplaatje op voor de huisvester en de bewoner?
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beheer, Draagvlak en communicatie, Financiering en exploitatie