factsheet tijdelijke verhuur via de gewijzigde Leegstandwet

Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd. De wetswijzigingen hebben als doel om eigenaren met een moeilijk verkoopbaar huis te helpen. Door de crisis komen deze eigenaren soms in problemen en is er vaak sprake van dubbele lasten. De wetswijzigingen zorgen ervoor dat tijdelijke verhuur vergemakkelijkt wordt en in meer gevallen toepasbaar is. Bovendien is de regeldruk afgenomen voor gemeenten en hoeft er in een aantal gevallen minder vaak leges betaald te worden. Er is bovendien een wijziging opgenomen die helpt te voorkomen dat huisjesmelkers misbruik maken van de mogelijkheid om tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandwet. 

download factsheet>

In deze factsheet gaan wij in op de volgende onderwerpen:
• Over de Leegstandwet
• Overzicht van de wijzigingen per 1 juli 2013
• Wat betekent dit voor gemeenten?
• Overgangsrecht
• Beleidsruimte voor gemeente
• Veelgestelde vragen op de website van de VNG
• Verwijzingen maar de Leegstandwet en de wettelijk vastgestelde aanvraagformulieren
• Relevante overige wet- en regelgeving

bron: VNG

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Wetten en regels