Federatie Opvang: uitstel doordecentralisatie opvang en beschermd wonen nodig

Op 26 juni 2019 spreekt de Tweede Kamer met minister de Jonge over de Wmo. Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland willen dat er uitstel komt voor de invoering van een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook vragen ze aandacht voor het gebrek aan onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten van vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

De branches vinden dat een pas op de plaats aan de orde is. Er zijn op dit moment nog onvoldoende valide data beschikbaar om een duurzaam verdeelmodel op te bouwen. Die data zijn pas beschikbaar aan het eind van 2020, als bekend is welke cliënten een indicatie hebben gekregen voor beschermd wonen in de Wlz. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: