Financiering van huisvesting voor arbeidsmigranten

Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat met name financiering een essenti‘le voorwaarde vormt voor het succesvol realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten, is in dit onderzoek in beeld gebracht wat de beslissende aspecten zijn bij het aantrekken van financiering van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

download publicatie

Op basis van de geïnventariseerde financieringsvarianten, is bekeken aan welk type financiering in verschillende situaties van projecten voor migrantenhuisvesting behoefte is, en op welke wijze. Vervolgens is onderzocht waar in deze financieringsvarianten knelpunten en kansen liggen voor de inzet van de belangrijkste financieringsbronnen: eigen vermogen, vreemd vermogen en overheidsondersteuning. Het onderzoeksinitiatief is een samenwerking van Platform31 en Otto Work Force. Lees meer op de site van Platform 31.

Inhoudsopgave
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Exploitatie- en eigendoms- varianten
  3. Financieringsbronnen en rand- voorwaarden
  4. Praktijkcases
  5. Conclusies en aanbevelingen
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Financiering en exploitatie