Flex Logies Gebouw Eersel geopend

Onder grote belangstelling is op 13 juni het allereerste Flex Logies Gebouw in Eersel geopend. Het complex bestaat uit drie gebouwen en is bestemd voor de huisvesting van circa zestig arbeidsmigranten, die in dienst zijn van Metaal Flex Nederland. De gemeente heeft de locatie aangewezen en medewerking verleend aan de bouw. Woningstichting de Zaligheden heeft de bouw gerealiseerd. ''Ik ben apetrots op wat we hier met elkaar hebben gerealiseerd. Goede, fatsoenlijke en betaalbare huisvesting kan dus wel'', aldus Metaal Flex-directeur/eigenaar Roel van Heugten.

eersel

Voorafgaand aan de opening vond een symposium plaats waarin tal van sprekers het thema ‘Goede huisvesting werkt’ belichtten. Han van de Ven, eigenaar/oprichter van de Venco Groep trok een parallel met de jaren ’60 en ’70. ”Wij noemden EU-arbeidsmigranten toen nog ‘gastarbeiders’. Als we een goede moraal op de werkvloer willen, zullen we deze mensen als gasten moeten behandelen. Goede huisvesting maakt daar onderdeel van.”

Leendert Koning, projectleider EU-arbeidsmigranten van het ministerie van BZK gaf aan dat er nog steeds stappen nodig zijn. Het realiseren van projecten in gemeenten vergt nogal eens een bestuurlijk rechte rug. ”Veel goede projecten halen het niet door NIMBY-gedrag. Het is echter juist van belang als gemeente te stellen dat goede huisvesting van arbeidsmigranten overlast en problemen oplost”, aldus Koning.

zie ook:
flexlogiesgebouw

bron

bron

bron

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie