Flexwonen: een stedenbouwkundige verkenning naar mogelijkheden voor bestaande wijken

De vraag naar woonruimte is enorm. Om tegemoet te komen aan die behoefte moeten we niet alleen meer, maar vooral andere woningen bouwen, stelt rijksbouwmeester Floris Alkemade in deze column. Hij vroeg ontwerpers om flexibele woonoplossingen te bedenken, die niet alleen snel te realiseren zijn, maar die ook een nieuwe impuls kunnen geven aan bestaande woonwijken.

“Studenten, alleenstaanden, statushouders, ouderen, samengestelde gezinnen, jongeren en arbeidsmigranten; veel groepen mensen zoeken snel toegankelijke en betaalbare huisvesting. De roep om snel en veel te bouwen – een miljoen woningen in 10 jaar tijd – is dan ook luid. En terecht: want een prettige woning en woonomgeving is voor iedereen van groot belang. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen