Flexwonen in woonvisies

Nog weinig visie op flexwonen

Het Expertisecentrum Flexwonen deed onderzoek naar de woonvisies van de 100 grootste gemeenten in Nederland en een steekproef van de kleinere. Opvallende conclusie is dat de meeste gemeenten zich in hun woonvisie nog niet bewust lijken van de behoefte aan snel toegankelijke, betaalbare woonruimte.

Flexwonen is een begrip dat nog nauwelijks voorkomt. Ook de doelgroepen die behoefte hebben aan die woonvormen zijn nog niet goed in beeld. Toch berekende het expertisecentrum dat er in heel Nederland bij zo’n 1,5 miljoen kleine huishoudens vraag naar is.

Woonvisies vormen de basis voor concrete afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Ook in die prestatieafspraken krijgt flexwonen dus nog weinig aandacht. Flexwonen dreigt daardoor een groeiend ‘grijs circuit’ van de woningmarkt te worden. De behoefte is er, maar wordt door beleidsmakers niet herkend, omdat er geen harde cijfers beschikbaar zijn. Maar die harde cijfers zullen er niet vanzelf komen. Wie snel woonruimte nodig heeft zal zich immers vaak niet melden bij gemeenten of corporaties, omdat de kans dat hij of zij geholpen wordt miniem is. En zo ontstaat een vicieuze cirkel van ‘niet herkennen’ en ‘niet oplossen’.

Download hier het rapport Onderzoek EF naar woonvisies

 

 


Witte raven

Slechts in 4 woonvisies komt het begrip flexwonen voor. Hier vind u de woonvisies van die gemeenten:


Wethouder Yasin Torunoglu

Eindhoven loopt voorop als het om flexwonen gaat. Zowel in projecten, als in beleid. Wethouder Yasin Torunoglu schreef eerder voor Flexwonen.nl een column waarin hij uiteenzet waarom.

Column Yasin Torunoglu


Conferentie Doe de flex!

Op 30 maart jl. organiseerden Platform 31, Ministerie van BZK en Expertisecentrum Flexwonen een drukbezochte conferentie over flexwonen. Bekijk hier de impressie van
‘Doe de flex!’


Interessante links:


Intussen…..

Gebeurt er in de praktijk al veel meer dan blijkt uit de achterblijvende woonvisies. In ons overzicht van praktijkvoorbeelden ziet u wat en waar. (klik eerst op onderstaande link om naar de pagina te gaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Hulp bij actualiseren woonvisies

Het Expertisecentrum Flexwonen kan gemeenten helpen om de woonvisie ook tussentijds actueel te maken

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen