Flexwonen: meer dan alleen tijdelijke stapelwoningen of containers

Hoe kan een slimme rekentool locaties voor tijdelijke woningen in beeld brengen? En hoe kan het toevoegen van flexibele woningbouw tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in wijken verbeteren?

Deze vragen staan centraal in twee onderzoeken naar flexwonen van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Atelier Rijksbouwmeester. “De onderzoeken leiden tot meer creativiteit en bewustwording dat er meer plekken geschikt zijn en er veel meer mogelijk is dan in eerste instantie gedacht.” Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen