Flexwonencafé regio Foodvalley: ‘De grote huisvestingsopgave vraagt om nieuwe goede plannen’

Zo’n negentig vertegenwoordigers van gemeenten, regio, provincie, werkgevers en huisvesters togen naar Ede om met elkaar in gesprek te gaan over de forse huisvestingsbehoefte van spoedzoekers waaronder een grote groep arbeidsmigranten. Een grote uitdaging in een regio met een overspannen woningmarkt. Gedeputeerde Josan Meijers: ‘Mocht de behoefte groter zijn dan voorzien, dan moeten er plannen bij’.

Flexibilisering

Gespreklseider Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen, wilde van Harke Dijksterhuis, portefeuillehouder Wonen weten hoe de wonen-ambities van de regio zich verhouden tot de groep spoedzoekers. Dijksterhuis: ‘Wij zien ook dat de vraag naar tijdelijke huisvesting in de regio toeneemt. Voor de regio is de eind 2017 opgestelde regionale woonagenda het vertrekpunt. Flexibilisering is daarin nadrukkelijk een van de thema’s. De komende tijd gaan we met de provincie in overleg om te bekijken hoe we meer flexibiliteit en kwaliteit aan de plannen kunnen toevoegen.’

Tiny houses

Peter Toonen, directeur-bestuurder van woningstichting Nijkerk werd aan de tand gevoeld over de recentelijk opgeleverde 28 Heijmans One-woningen in Nijkerk. ‘Of er veel vraag naar is? Alleen al voor de zeven beschikbare jongerenwoningen waren meer dan honderd aanmeldingen. De business case is uitgerekend op twintig jaar. Ze kunnen tien jaar met een ontheffing van het bestemmingsplan blijven staan. Voor de periode daarna heeft de gemeente ons een andere plek gegarandeerd. We zien de tiny houses overigens als een van onze producten naast de reguliere woningvoorraad’.

Pilots flexwonen

Sunta Veerkamp, gemeente Ede en Timo Wagteveld, gemeente Barneveld werden bevraagd over de hun deelname aan de pilots flexwonen. Wagteveld: ’Wij hadden behoefte aan meer inzicht in de vraag naar flexwonen. Uit welke subdoelgroepen bestaat de groep spoedzoekers? Hoe groot is hun vraag? Daar hebben we nu een goed beeld van’. Veerkamp: ‘Gezien de omvang van de groep spoedzoekers is ons duidelijk geworden dat we er iets mee moeten.’ Voor beide gemeenten bleek de omvang van de groep arbeidsmigranten veruit het grootste.

Passende huisvesting arbeidsmigranten

Lex Hoefsloot, wethouder gemeente Ede, ging in op de ambitie van zijn gemeente om meer ruimte voor arbeidsmigranten te creëren. ‘De raad heeft onlangs uitgesproken dat arbeidsmigranten een belangrijk rol in onze economie vervullen. Wij hebben als gemeente dus ook een verantwoordelijkheid om passende huisvesting te faciliteren. Dat zijn we nu aan het invullen. Het getal van 700 is onze ambitie. Hoewel de opgave groter is hebben we gezegd: we gaan die 700 plekken realiseren en tegelijk gaan we het gesprek met de regio aan over de hele opgave.’

‘Kom met goede plannen’

Van Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland, wilde Reedijk graag weten welke rol de provincie voor zichzelf ziet weggelegd. Meijers: ‘We zien dat het onderwerp flexwonen en de huisvesting van arbeidsmigranten op bijna alle plekken speelt. We willen graag met gemeenten meedenken, net zoals we dat destijds deden bij de huisvesting van vergunninghouders, om sneller te komen tot oplossingen die werken.

‘Hoe kan de provincie haar verbindende, faciliterende rol spelen?’, vroeg Reedijk zich af. Meijers: ‘We zien nu een overspannen woningmarkt en we staan voor een grote opgave. We hebben een paar jaar geleden een nieuwe koers ingezet, die niet uit gaat van aantallen maar van behoefte, gebaseerd op goede plannen. We dagen de regio Foodvalley daarom uit in een coalitie van gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen met goede plannen te komen. Mocht de behoefte groter zijn dan voorzien: dan moeten er plannen bij. Maar wel: goede plannen. En het woord contingent? Dat ken ik helemaal niet! Of het nu gaat om transformatie of tijdelijke huisvesting: flexwonen kan deel uitmaken van die goede plannen.’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen