Flexwonencafé regio Noord-Veluwe: ‘We hebben elkaar keihard nodig bij de opgave die voor ons ligt’

Ruim 60 vertegenwoordigers van onder meer gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, particuliere huisvesters en ontwikkelaars togen op 14 oktober naar Grand caf頎 Alleman in Harderwijk voor het Flexwonencafé regio Noord-Veluwe. Doel: een impuls geven aan flexwonen in de regio en elkaar in een informele setting spreken over kansen en plannen die samen beter lukken dan alleen. ''We moeten echt aan de slag. Het probleem wordt steeds nijpender.''

impressie-flexwonencafe-rnv-14-oktober-2015Voor diverse groepen op de Noord-Veluwse woningmarkt is het moeilijk snel passende huisvesting te vinden. In een deel van de vele vakantieparken in de regio is dat probleem goed zichtbaar. Hier verblijven groepen die er eigenlijk niet horen zoals gescheiden mensen, arbeidsmigranten, slachtoffers van huiselijk geweld, studenten en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Mede om de recreatiesector te revitaliseren zijn andere woonoplossingen nodig. De druk wordt verder vergroot door een toegenomen instroom van vergunninghouders.  Gastvrouw en directeur-bestuurder van UWOON, Moniek van Balen benadrukte het belang van intensief met elkaar optrekken. ‘We hebben elkaar keihard nodig bij de opgave die voor ons ligt’. Met enkele korte pitches werden ingrediënten aangedragen waarover de deelnemers vervolgens onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek gingen.

Sonja Sprokkereef (provincie Gelderland) vertelde de aanwezigen iets over het nieuwe programma ‘SteenGoed Benutten: over leegstand, overprogrammering en transformatie’. De inzet is om per gebied te kijken wat er speelt, wat gewenst is en welke instrumenten daarbij nodig zijn. ”Dat er behoefte is aan flexwonen in deze regio is wel duidelijk.” Zij wees er op dat de provincie nu ook al actief is op dit gebied. Er is al enige tijd het Impulsplan Wonen. Kern ervan is dat goede projecten waarbij transformatie, herstructurering of herbestemming aan de orde is -en die nog een zetje nodig hebben- kunnen rekenen op subsidie’.

Transformatie kan wèl

Jean Baptiste Benraad (Expertteam Transformatie) ging in zijn bijdrage op bevlogen wijze in op de kansen die getransformeerd vastgoed biedt voor flexwonen. Zijn uitgangspunt was helder: ”Er is in Nederland voldoende vastgoed aanwezig. We hoeven eigenlijk niets meer bij te bouwen maar we moeten we het alleen anders gaan gebruiken.” Benraad verzuchtte dat hij rond transformatie altijd weer hetzelfde verhaal hoort. ”Zelfs in de auto hier naartoe hoorde ik een wethouder zeggen dat het niet haalbaar zou zijn. Ik zeg u: het kan wel!” In het kort belichte Benraad de drie belangrijkste transformatiehobbels, die inmiddels zijn geslecht. ”Veel mensen denken dat de regelgeving in de weg zit maar dat is niet waar. Ten eerste is het Bouwbesluit aangepast en vormt dat geen hindernis meer. Ten tweede heeft de Crisis- en Herstelwet gemaakt dat een afwijking van de bestemming veel gemakkelijker is te regelen. Dat is ook niet meer het probleem. Het laatste probleem was tot voor kort de boekwaarde van kantoorgebouwen. De vraagprijs is door het overaanbod gezakt van boven de € 1.000,– per m2 naar € 250 – 350 per m2. Als je uitgaat van verbouwkosten van ongeveer € 500,- per m2 dan is het duidelijk dat je voor minder dan de nieuwbouwkosten een kantoor, school of bejaardenhuis  kunt transformeren.”

Willem Alex Jansen van ZOOL (Zicht Op Ons Land, een architectencoöperatie) ging samen met zijn  collega in op de wijze waarop de architectencoöperatie samen met de opdrachtgever komt tot een visie over een te ontwikkelen plek. ”Dat zijn zogeheten ZOOL-sessies. Zo hebben we een ZOOL-sessie ingezet met UWOON en dat heeft geleid tot een onderzoek naar tijdelijk woonvormen.”

pieter-teeninga-flexwonencafe-rnv-14-oktober-2015Aan de slag

De laatste pitch  werd gehouden door Pieter Teeninga, wethouder van Harderwijk en bestuurslid van Regio Noord -Veluwe. Teeninga vroeg zich af hoe ver je kunt gaan met het mixen van doelgroepen.  Zelf was hij ervan overtuigd dat niet alle doelgroepen, die vandaag onderwerp van gesprek zijn, bij elkaar passen. Daarnaast legde Teeninga een solidariteitsvraag op tafel. ”Stel als we een plek in een van de gemeenten in de regio vinden om deze doelgroepen te huisvesten: zijn we dan ook bereid de gemaakte kosten met elkaar te delen? Een huisvestingsoplossing in de ene gemeente kan immers betekenen dat er meer doorstroming op gang komt in andere gemeenten. Ik denk dat als we die regionale solidariteit betrachten, we ook eerder tot oplossingen komen. Wij ontmoeten elkaar weer op andere plekken in de regio. Dan hoor ik graag uw antwoorden. We moeten immers echt aan de slag.”

De bijeenkomst werd georganiseerd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Gelderland, Regio Noord-Veluwe, UWOON, Expertisecentrum Flexwonen.

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door: BAM Woningbouw, Epe Vastgoed BV, Homeflex, Hotel FlexForce, Instyle Concepts.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen