Footloose migranten in beeld

Dit rapport van onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam focust op de categorie van footloose migranten, dat zijn migranten die een relatief zwakke binding hebben met zowel Nederland als met het herkomstland. Wij besteden aan deze categorie specifieke aandacht, omdat daarover relatief weinig bekend is en omdat er zorgen zijn dat ongebonden arbeidsmigranten (die vaak een onzekere arbeidsmarkt- en huisvestingspositie hebben) het risico kunnen lopen op dakloosheid.

bekijk rapport

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Footloose migranten in Rotterdam en Den Haag
3. Dakloze Midden- en Oost-Europeanen in Rotterdam en Den Haag

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid