Forse kritiek op wetsvoorstel aanpak malafide uitzendbureaus

Er moeten garanties komen voor effectief toezicht op uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitbuiten. Ook moeten er wettelijke eisen komen voor de huisvesting van deze groep werknemers. Dat schrijft de Raad van State (RvS) in een kritisch commentaar op het wetsvoorstel over de aanpak van malafide uitzendbureaus.

De Raad van State vindt dat de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ (Waadi) versnippering van het toezicht en de handhaving over verschillende instanties in de hand werkt. Dat brengt risico’s met zich mee. Daarom moet in de toelichting bij het wetsvoorstel duidelijk worden omschreven hoe er gaat worden gecontroleerd en gehandhaafd. Ook wil de RvS dat er kwaliteitsnorm voor woonruimte in de wet komen te staan, in plaats van dat alleen wordt omschreven wie er woonruimte mag verhuren. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

 

Zie ook: Samenvatting advies over verplichte certificering van ondernemingen die arbeidskrachten uitlenen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie