Gaat taskforce De Jonge zorgen voor meer flexwoningen?

Volgens minister Hugo de Jonge draagt een 'flexibele schil' van woningen bij aan het oplossen van het woningtekort. De afgelopen jaren kwam de realisatie daarvan moeizaam van de grond. De Jonge komt nu met een Taskforce en extra geld die het aantal flexwoningen een flinke impuls moeten geven.

Hoeveel kans van slagen hebben de nieuwe plannen? Om dat uit te zoeken spraken we met lid van het Expertteam Woningbouw Jurgen Arts en legden we het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen voor. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen