Geen grootschalige opvang meer voor statushouders in Den Haag

Er komt geen grootschalige opvang meer voor statushouders aan de Narcislaan, Boekweitkamp, Koperwerf en het Oosteinde in Den Haag.

Het stadsbestuur heeft deze plekken geschrapt omdat in het coalitieakkoord was afgesproken dat er niet langer specifieke plekken voor vluchtelingen met een verblijfsstatus worden ontwikkeld. Ook speelt mee dat er steeds minder statushouders aan de stad worden toegewezen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Vluchtelingen