Gemeente Amsterdam: monitor EU-migranten, 2013

Voor de monitor EU-migranten 2013 is gebruik van gemaakt van registratiegegevens; uit landelijk onderzoek is bekend dat daarmee een belangrijk deel van de groep buiten beeld blijft. Wel zijn ontwikkelingen in de loop van de tijd te volgen. Ter verdieping is een enquête gehouden onder recent gevestigde Zuid- en Oost-Europeanen.

Bekijk het rapport

In 2011 heeft Amsterdam een coördinerend wethouder benoemd. In dat jaar is tevens een inventarisatie uitgevoerd door de gemeente naar mogelijke knelpunten bij de groep arbeidsmigranten: ‘Inventarisatie, Effecten EU-migratie naar Amsterdam’. Uit de inventarisatie bleek dat er op een aantal terreinen problemen zijn.

Naar aanleiding hiervan is besloten de groep nieuwe migranten in Amsterdam structureler te volgen en een monitor EU-migranten op te zetten. O+S heeft opdracht voor een dergelijk onderzoek gekregen van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven. Dit rapport betreft de eerste rapportage van deze monitor. De monitor gaat over alle Europeanen die gebruik kunnen maken van vrij verkeer van goederen en mensen. Het gaat daarmee om de landen uit de Europese Unie en landen waarmee aparte verdragen zijn opgesteld (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein).

Inhoudsopgave

1 Vestiging in Amsterdam
2 Werk
4 Huisvesting
3 Inkomenssituatie en gebruik sociale voorzieningen
5 Taal en onderwijs
6 Criminaliteit, overlast en prostitutie
7 Conclusie

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid