Gemeente kunnen sneller arbeidsmigranten huisvesten

Veel arbeidsmigranten gingen tijdens de coronacrisis terug naar Oost-Europa, waardoor er nu een tekort aan personeel is. Als zij terugkeren, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de vergunningverlening bij hun huisvesting. Om gemeenten zo goed mogelijk op weg te helpen, publiceert het ministerie van BZK de Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten. Daarin staat het ruimtelijk instrumentarium centraal.

De handreiking vloeit voort uit het advies ‘Geen tweederangsburgers’, eind oktober 2020 uitgebracht door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Hierin werd hun kwetsbare positie aangekaart en hun belang voor de economie. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie