Gemeente Leudal: Kadernotitie Huisvesting arbeidsmigranten

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal maken bekend dat de beleidsnota 'Kadernotitie Huisvesting arbeidsmigranten' is vastgesteld.

Op 13 oktober 2015 heeft de raad van Leudal de kadernotitie huisvesting arbeidsmigranten en overige woonurgenten in Leudal vastgesteld. De kadernotitie gaat in op verschillende vormen van huisvesting van arbeidsmigranten en overige woonurgenten in Leudal en beschrijft per soort huisvesting de regels die hiervoor gelden. Het doel van het beleid is het waarborgen van een goede huisvesting van arbeidsmigranten en overige woonurgenten in Leudal, passend in de omgeving.
De beleidsnota treedt met ingang van de dag na de datum van publicatie, aldus op 3 november 2015, in werking. Met ingang van deze dag kan door belangstellenden de beleidsnota “Kadernotitie Huisvesting arbeidsmigranten” worden ingezien.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid