Gemeente Rotterdam neemt verantwoordelijkheid voor lokale opgave flexwonen

In Rotterdam hebben de corporaties een fors tekort aan middelen om de opgaven in de bestaande woningvoorraad te realiseren. Ze kunnen daarom onvoldoende voorzien in de vraag van allerlei spoedzoekers naar een tijdelijke betaalbare sociale huurwoning.

De gemeente Rotterdam springt in dit gat door flexwoningen te realiseren. De gemeente Rotterdam maakt jaarlijks met de individuele corporaties prestatieafspraken over met name activiteitenoverzichten per corporatie. Uniek aan deze (prestatie)afspraak tussen gemeenten, huurders en corporaties is dat de gemeente met realisatie van flexwoningen een opgave (huisvesting urgenten) oppakt die lokaal meestal corporaties op zich nemen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen