Gemeente Tubbergen pleit voor goede huisvesting en noaberschap voor arbeidsmigranten

De gemeente Tubbergen heeft het noaberschap hoog in het vaandel. Niet alleen voor haar eigen inwoners, maar ook voor mensen die hier tijdelijk komen werken. Om dit wonen in goede banen te leiden, wordt de gemeenteraad gevraagd om het ‘Beleid Huisvesten Arbeidsmigranten in het buitengebied van de gemeente Tubbergen’  vast te stellen.

Stel je bent ondernemer en je hebt veel productiewerk te doen, maar je kan er geen personeel voor vinden. En denk je eens in dat je woont in een land waar de lonen laag zijn en waar bijna geen werk is, terwijl je wel een gezin hebt dat onderhouden moet worden. Om deze twee redenen werken steeds meer mensen uit Oostbloklanden in ons land. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie