Gemeenten hoeven minder woningen voor statushouders te regelen

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6.500 asielzoekers met een verblijfsvergunning van een woning te voorzien. De zogeheten taakstelling werd besproken aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waar ook de zoektocht naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra op de agenda stond.

Volgens de berekeningen zouden gemeenten eigenlijk 9.000 statushouders van een woning moeten voorzien in de tweede helft van 2020. Dit lijkt voor gemeenten op dit moment, mede vanwege de corona-crisis, een te grote opgave. Daarom is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekozen voor een lager aantal. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen