Gemeenten realiseren extra betaalbare woonruimten voor vergunninghouders

13 gemeenten krijgen een financiële bijdrage voor het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders. Hiermee worden tussen nu en eind 2023 bijna 800 woonruimten voor vergunninghouders gerealiseerd. Daarnaast worden er zo’n 600 woonruimten voor andere aandachtsgroepen gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor € 14,9 miljoen beschikbaar gesteld.

Vorige week zijn de binnengekomen aanvragen van de regeling huisvesting aandachtsgroepen bekend gemaakt. Deze aanvragen worden nog beoordeeld en bevatten bijna 1.000 woonruimten voor vergunninghouders.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning duurt het nu te lang voordat mensen naar een eigen woonruimte kunnen doorstromen. Daardoor blijft de asielopvang te vol en kunnen vergunninghouders niet van start met het opbouwen van hun bestaan in Nederland. Gemeenten kunnen zo sneller extra woonruimten realiseren voor vergunninghouders en andere groepen.”

Gemeenten door het gehele land hebben een financiële bijdrage gekregen. Het gaat om de gemeenten Hengelo, Den Haag, Meierijstad, Amersfoort, Alkmaar, Middelburg, Breda, Veenendaal, Purmerend, Assen, Renkum, Grave, Vijfherenlanden. De eerste woonruimten komen in 2022 beschikbaar, eind 2023 moeten alle woonruimten klaar zijn. Het gaat om bijvoorbeeld flexwoningen, tijdelijke woningen of de transformatie van een leegstaand kantoorpand.

bron: Rijksoverheid

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Financiering en exploitatie, Vluchtelingen