Gemeentenetwerk en Praktijkteam Europese Arbeidsmigranten BZK

Gemeentenetwerk en Praktijkteam voor gemeenten met Europese Arbeidsmigranten. Over huisvesting, inburgering, leefbaarheid.

download dit artikel

Samen met een aantal gemeenten heeft het ministerie van BZK een gemeentelijk netwerk opgezet om kennis en ervaringen te delen. Het praktijkteam bestaat uit deskundigen die op verzoek gemeenten met raad en daad kunnen bijstaan. De belangrijkste onderwerpen zijn huisvesting, participatie, taalonderwijs en veiligheid. Lees meer over de mogelijkheden in de flyer of stuur een mail naar PostbusArbeidsmigranten@minbzk.nl

Datum:
Dossier:
Onderwerp: