Genderhof in Eindhoven

Initiatiefnemer
gemeente en woningcorporatie Wooninc.

Aantal huisvestingsplaatsen
190 appartementen

Doelgroep
Naast de oorspronkelijke (seniore) bewoners ook diverse woonurgenten zoals starters, gescheiden mensen, EU-arbeidsmigranten en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Korte omschrijving
De Genderhof nieuwe stijl is een woonproject in Eindhoven, dat organisch en geruisloos is ontstaan. Door de toegenomen leegstand in het uit 1970 daterende woonzorgcentrum, besloot Wooninc. zonder aanvullende investeringen hier ook andere -met name woonurgente- groepen tijdelijk te huisvesten. Dat gebeurde low profile. Zo zijn de omwonenden van te voren niet betrokken. De combinatie van bewoning van oud en jong, allochtoon en autochtoon in de Genderhof leverde aanvankelijk incidenteel wat knelpunten op. Maar meer nog leidt ’the magic mix’ van bewoners tot bijzondere ontmoetingen. Zoals de senior die een luisterend oor is voor de jongere met problemen of de arbeidsmigrant, die boodschappen doet voor de buurman, die slecht ter been is. Het (voormalig) woonzorgcentrum telt 11 verdiepingen, ongeveer 190 appartementen en een plint met voorzieningen. Alle bewoners hebben eigen voorzieningen. Zij beschikken over een keuken, doucheruimte en toilet. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte met maaltijdmogelijkheden, wasserette, kapsalon, kerk  en een afsluitbare fietsenstalling. Het terrein heeft 40 parkeerplaatsen en er is voldoende aanvullende parkeergelegenheid in de direct omgeving. Voor de Genderhof is geen specifiek beheerplan opgesteld. Voor het sociaal beheer is een medewerker 24 uur per week werkzaam. Deze houdt daar ook kantoor en vervult zijn rol door zowel reactief als proactief op te treden.

Huurprijs
De woningen worden per maand verhuurd, de prijzen zijn inclusief gas, water, elektra en servicekosten. De prijs van een studio is € 413,– per maand. De prijs van een appartement met 1 slaapkamer is  € 666,75 per maand. De prijs van een appartement met 2 slaapkamers is € 819,– per maand.

Bijzonderheden

  • De Genderhof is bijzonder omdat het een woonproduct is dat organisch en geruisloos is ontstaan én omdat het huisvesting biedt aan diverse doelgroepen in een ‘magic mix’;
  • Er worden individuele huurovereenkomsten met de huurders afgesloten;
  • Voor de totstandkoming van de Genderhof ‘nieuwe stijl’ zijn geen extra investeringen gedaan, noch  subsidies verkregen;
  • De omwonenden maken ook gebruik van de aanwezige voorzieningen voor senioren, zoals bijvoorbeeld het biljart. Daarnaast zijn verschillende omwonenden vrijwilliger voor de senioren in de Genderhof;
  • Tal van maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de bewoners en hun welzijn. Zo bemiddelt de stichting Srada bij  het zoeken naar geschikte arbeidsmigranten en organiseert welzijnsorganisatie Lumens met het Vredesburo de Burendag 2015 in de Genderhof. Daar waar mogelijk en van toepassing wordt hierover gecommuniceerd met de buitenwereld via Twitter, huis-aan-huisbladen en het netwerk van vrijwilligers.
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen