Geslaagde regiobijeenkomst in Noord-Holland Noord

Zo'n 70 bestuurders van gemeenten, werkgevers, corporaties en andere huisvesters uit de regio Noord Holland Noord troffen elkaar vrijdag 15 juni in Den Helder. In Schouwburg De Kampagne spraken zij een ochtend lang indringend over de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio.

klik hier voor een videoimpressie
verslag werkconferentie

Na een warm welkomstwoord van burgemeester Koen Schuiling van Den Helder kwam de leiding van de bijeenkomst in handen van Burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard, die zich duidelijk had voorgenomen om niet weg te gaan vóór er heldere conclusies op tafel lagen. Met de inleidingen van Leendert Koning van het Ministerie van BZK en Noord Hollands gedeputeerde Joke Geldhof in gedachten gingen de deelnemers per deelgebied met elkaar in gesprek: West Friesland, de Noordkop, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Opvallend waren de tempoverschillen tussen de gebieden. In de Westfriese regio waar ruim 10.000 arbeidsmigranten de economie versterken praten de partijen in een gezamenlijk project Kompas  al over concrete programmering om te voorzien in de ontbrekende huisvestingsplekken. In de Noordkop, waar o.a. de ontwikkeling rond de Agriport A7 tot een sterke toename in de vraag naar arbeidskrachten leidt start een vergelijkbaar project. Ook verschillende gemeenten in Noord-Kennemerland willen daar bij aansluiten. Zaanstreek-Waterland is nog in oriënterende fase.

Rol van de provincie
Alle deelnemers waren blij met de deelname van de gedeputeerde Joke Geldhof, omdat de provincie vaak een sleutelrol heeft bij het vinden van locaties die nodig zijn om huisvesting te realiseren. Diverse deelnemers drongen aan op een visie van de provincie op het economische belang van de regio en de ruimtelijke faciliteiten die voor huisvesting van arbeidsmigranten nodig zijn.

Ook werd duidelijk dat er niet één goede oplossing is, maar naar maatwerk gezocht moet worden. Klein- of grootschalig, deels door corporaties, deels door particuliere huisvesters en altijd met oog op de mogelijkheden van inburgering en integratie van de mensen die hier langer verblijven.  Met de conclusie dat er later dit jaar opnieuw een bijeenkomst zal plaatsvinden om de vandaag uitgezette lijnen in concrete afspraken om te zetten sloot ter Heegde de bijeenkomst af. Geheel in stijl van Den Helder met het luiden van een scheepsbel als start van het project in de Noordkop.

werkconferentie-den-helder-15-juni-2012

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid