Gezocht: huisvesting voor arbeidsmigranten

In 2011 is SEV|Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK gestart met een experimentenprogramma voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Doelstelling: goede en betaalbare huisvesting realiseren. 36 projecten hebben zich ingeschreven en uiteindelijk doen er vijf projecten mee aan het programma.

download rapport

Dit rapport geeft inzicht wat de belemmeringen, kansen en plannen van deze projecten zijn. Zoals mogen corporaties nu wel of niet huisvesting voor deze mensen realiseren (DAEB versus niet-DAEB)? En wat is het verdienmodel?

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie