Goede buren, lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht

Gemengde woonprojecten staan sterk in de belangstelling. Uit landelijke verkenningen naar gemengde woonprojecten en vervolgonderzoek naar projecten die zich specifiek richten op het bieden van een ‘zachte landing in de wijk’ aan mensen met een zorgvraag die zelfstandig(er) gaan wonen blijkt de grote animo van potentiële bewoners voor dit soort projecten: ze zitten allemaal vol, ongeacht of ze gesitueerd zijn in steden met een krappe woningmarkt of in meer landelijk gebied.

download publicatie Goede Buren, lessen uit gemengd wonenprojecten>

Veel zorg- en opvangorganisaties, woningcorporaties en gemeenten toonden de afgelopen anderhalf jaar hun belangstelling. Vaak omdat ze zelf voornemens zijn nieuwe woonprojecten te ontwikkelen of al vergevorderde plannen in die richting hebben en hun kennis willen vergroten en toetsen. Voor professionals en bestuurders van deze stakeholders is deze rapportage in eerste instantie geschreven. Maar ook geïnteresseerde bewoners zullen er hopelijk voldoende van hun gading in vinden.

Inhoudsopgave
Samenvatting
1 Inleiding
2 Onderzoeksaanpak
3 Inzichten en ontwikkelingen rond wonen en inclusie
4 Vijf Utrechtse projecten uitgelicht
5 Referentieprojecten
6 Ervaringen van bewoners
7 Ervaringen van begeleiders
8 Ervaringen van initiatiefnemers, managers en bestuurders9 Conclusies en aanbevelingen

Zie ook video gemengd wonen

Zie ook bijgaande link>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Gemengd wonen