Goede voorbeelden taalonderwijs voor Europese arbeidsmigranten, SZW 2013

Een deel van de arbeidsmigranten komt hier tijdelijk werken en keert daarna weer terug naar het land van herkomst.

Een ander deel blijft hier langer of vestigt zich permanent. Vanuit zelfredzaamheid en participeren in de Nederlandse samenleving is het van belang dat, zeker arbeidsmigranten die hier (langer) blijven, de Nederlandse taal leren. Verschillende gemeenten bieden (specifiek op EU arbeidsmigranten gerichte) taal-programma’s aan tegen geen of weinig kosten. Een aantal goede voorbeelden is in kaart gebracht. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie