GOODMORNING betrekt huurflats in Zwijndrecht

Nadat eind vorige week de contracten officieel ondertekend zijn, heeft uitzendorganisatie GOODMORNING deze week de eerste sleutels ontvangen van 15 huurflats. Zij maken onderdeel uit van de voorraad van woningcorporatie Woonkracht10 uit Zwijndrecht. Binnen enkele weken zullen ze, opgeknapt en wel, onderdak gaan bieden aan uitzendkrachten van het Etten-Leurse uitzend- en detacheringsbureau, dat 1500 Poolse en Roemeense medewerkers in dienst heeft. De (ŽŽn-kamer-) appartementen gaan onderdak bieden aan Òstelletjes” die werkzaam zijn bij GOODMORNING. Daarmee wordt geheel voldaan aan de (Nederlandse) regelgeving voor de verhuur van sociale woonvoorzieningen. Het flatgebouw dat de laatste jaren regelmatig leegstand kende, krijgt weer een volledige vulling terug.

Begin januari 2013 zullen de volgende 18 appartementen aan de nieuwe huurder worden overgedragen. Rondom het gebouw is er meer dan voldoende ruimte om de bekende witte Suzuki Alto Õs met het oranje dak van GOODMORNING een parkeerplaats te bieden.

Om redenen van zorgvuldigheid en geleidelijkheid is er een pilotfase van een jaar afgesproken. Alle vrijkomede appartementen zullen worden aangeboden aan GOODMORNING BV. Pas na die periode zal er een gebouwelijke aanpassing plaatsvinden om het complex aan te passen aan de eisen die GOODMORNING en Koweli Real Estate, de huisvestings-organisatie van het uitzendbureau, voor hun uitzendkrachten stellen. Zo zullen ook recreatieve voorzieningen worden getroffen om de arbeidsmigranten in hun vrije tijd voldoende vertier binnenshuis te bieden.

De voorbereiding van deze unieke samenwerking heeft bijna een jaar in beslag genomen. Er moest zeer zorgvuldig rekening worden gehouden met de belangen van de huidige (Nederlandse) huurders van het complex, dat in totaal ruim 100 appartementen omvat.

Daarnaast moest de operatie passen in het gemeentelijk beleid van Zwijndrecht. In het kader van deze voorbereiding is er door vertegenwoordigers van de gemeente een uitgebreid bezoek gebracht aan een andere grootschalige woonvoorziening van GOODMORNING en Koweli Real Estate.

Deze model-huisvesting voor Poolse en Roemeense uitzendkrachten, Stella Maris te Steenbergen, omvat nu nog slechts 30 appartementen voor in totaal 100 seizoenarbeiders. Maar na afronding en oplevering van de nieuwbouwvleugel, voorjaar 2013, zal het complex ruimte gaan bieden aan 400 arbeidsmigranten. Al sinds de eerste planvorming onderhoudt de uitzendorganisatie een intensief en goed contact met het gemeentebestuur van Steenbergen en de Dorpsraad van Welberg. De samenwerking verloopt dan ook tot nu toe geheel naar wens en zonder enige wanklank.

Ook in Zwijndrecht zal GOODMORNING toewerken naar een goede relatie met medebewoners van de huurflat en omwonenden. Huisvester Koweli Real Estate kiest altijd voor een open communicatie. Zij heeft voor de bestrijding van eventuele calamiteiten altijd medewerkers bij de hand. Door decentralisatie van de kantoorfunctie uit het hoofdkantoor in Etten-Leur, zullen er ook in Zwijndrecht medewerkers de receptiefunctie aldaar invullen.

Uitzendorganisatie GOODMORNING, sinds dit seizoen rugsponsor van NAC, de betaald voetbal organisatie uit Breda, zal op korte termijn nieuwsberichten bekend maken over de volgende grootschalige huisvestingslocatie die ontwikkeld zal gaan worden.

Uit alle economische rapporten blijkt dat de hulp van arbeidskrachten uit andere Europese landen dringend noodzakelijk is om de Nederlandse economie draaiende te houden.

Het inmiddels 11 jaar oude Etten-Leurse uitzendbedrijf richt zich de laatste jaren sterk op grootschalige voorzieningen voor zijn 1500 uitzendkrachten. Dagelijks vragen deze om 1500 schone bedden en voor het vervoer van en naar de klanten om 250 auto Õs en 350 fietsen.

Door het ontmoedigende beleid van veel gemeenten kunnen steeds minder seizoenarbeiders gehuisvest worden in woonwijken en zetten GOODMORNING en Koweli Real Estate hun kompas op grotere pensions, voorzien van moderne faciliteiten. Bovendien hebben de arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië het daar erg naar hun zin door de mooie voorzieningen en recreatiemogelijkheden in en om de panden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: