Grootscheepse controle op Stille Wille Oirschot

Op recreatiepark De Stille Wille in Oirschot wordt een grootscheepse controle gehouden door de gemeente Oirschot, de politie, de Veiligheidsregio, de Marechaussee en de Belastingdienst.

Er wordt gecontroleerd op brandveiligheid, illegale bouw of sloop, strijdigheden met het bestemmingsplan, milieuovertredingen en huisvesting arbeidsmigranten, maar niet op permanente bewoning van de recreatieverblijven. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.   

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving