Haaglanden: ‘Hoog tijd voor goede huisvesting arbeidsmigranten’

Zowel Rijk, werkgeversorganisaties als diverse onderzoeken geven aan dat huisvesting voor arbeidsmigranten urgent is. In hoeverre de urgentie voor huisvestingsmaatregelen voor de regio Haaglanden geldt, was tot nu toe niet duidelijk. Daarom heeft het Stadsgewest Haaglanden een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat er ook voor de regio Haaglanden sprake is van urgentie en dat deze zich niet beperkt tot enkele Haaglanden-gemeenten, zoals eerder werd aangenomen. Arbeidsmigratie heeft een regionaal karakter en stopt niet bij de gemeentegrenzen.

download rapport Arbeidsmigratie in het Stadsgewest Haaglanden>

Onderzoeksresultaten
Het onderzoek toont aan dat er in de regio Haaglanden ongeveer 35.000 arbeidsmigranten zijn en dat zij in diverse economische sectoren werken. De stroom van tijdelijke arbeidsmigranten heeft een permanent karakter. De onderzoekers constateren dat een verdere groei te verwachten is. De huidige arbeidsmigranten zijn met name afkomstig uit de Midden- en Oosteuropese landen. Ook zien zij aanwas van arbeidsmigranten uit Zuid-Europa. Er doen zich, bij een deel van de huidige huisvesting, nog steeds onveilige omstandigheden voor.

Registratie is in veel gemeenten nog niet goed geregeld. Inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie is belangrijk, daarmee krijgen arbeidsmigranten dezelfde rechten en plichten en worden ze zichtbaar.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in onder andere de samenstelling van de groep arbeidsmigranten, de toekomstverwachtingen, de woonwensen en de pendelstromen. Informatie die voor het Stadsgewest en de Haaglanden-gemeenten van belang is om het huisvestingsbeleid beter op deze groep te kunnen afstemmen.

Bé Emmens, regiobestuurder Wonen: “Als wij de concurrentiekracht en het vestigingsklimaat van onze regionale economie niet in gevaar willen brengen, als we de leefbaarheid van onze aandachtswijken willen verbeteren en als we de kansen die de komst van deze arbeidsmigranten biedt willen benutten, is het zaak om nù de handschoen op te pakken”.

Regionaal aanjaagteam arbeidsmigranten
Samen met andere belanghebbenden draagt het Stadsgewest zorg voor een eerlijk woon- en werkklimaat. Kwalitatief goede huisvesting is daar een onderdeel van. Het Stadsgewest heeft een regionaal aanjaagteam voor de huisvesting van arbeidsmigranten opgericht om het onderwerp op de kaart te zetten. Dit aanjaagteam bestaat uit Karin van Dreven (directeur-bestuurder Haag Wonen), John Snoep (operationeel manager SRS Personeelsdiensten) en Arne Weverling (wethouder gemeente Westland). Het team heeft een actieplan opgesteld. Dit actieplan wordt voor de zomer van 2013 uitgevoerd en in juni 2013 organiseert het Stadsgewest hierover een slotconferentie.

bron: Stadsgewest Haaglanden

Datum:
Dossier:
Onderwerp: