Halderberge wil af van arbeidsmigranten in recreatiegebied Hoeven

De recreatieparken terug geven aan de toeristen en centrale huisvesting van arbeidsmigranten buiten bestaande woonwijken. Dat zijn twee belangrijke ingrepen, die de gemeente Halderberge wil toepassen om het buitengebied van Halderberge veilig, leefbaar en vitaal te maken.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie