Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk

Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels die zij stelt. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten van handhaving, zoals het handhavingsbeleid en prioritering, de beginselplicht tot handhaven, de (on)mogelijkheden om te gedogen, de herstel- en bestraffende sancties (de bestuurlijke boete) en de invordering en executie. 

download publicatie>

Door middel van diverse modelbesluiten, checklists, stappenplannen en voorbeelden bieden we u een handreiking die de nadruk legt op de gemeentelijke praktijk. Met behulp van de margeteksten kunt u onderwerpen snel vinden.

Inhoudsopgave

  1. handhaving
  2. toezicht
  3. handhavingsplicht en gedogen
  4. algemene bepalingen
  5. bestuursdwang en dwangsom
  6. de bestuurlijke boete
  7. invordering en executie

bron: VNG>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Handhaving