Handreiking huisvesting vergunninghouders

Platform Opnieuw Thuis¹ biedt met deze handreiking een overzicht op het totale palet aan mogelijkheden om huisvesting te bieden aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).

Uitgebreide handreiking Huisvesting vergunninghouders Sept. 2016

Het zo snel en goed mogelijk huisvesten van vergunninghouders vraagt om samenwerking van meerdere partners.Ze doen dat ieder vanuit eigen taak, rol en verantwoordelijkheid. Hoe zien die er eigenlijk uit? En op welke wijze werken zij samen? Antwoorden op die vragen passeren de revue in deze geactualiseerde handreiking van het platform Opnieuw Thuis.De handreiking bevat veel verwijzingen naar voorbeelden en naar relevante regelgeving.

¹Platform Opnieuw Thuis is een samenwerkingsverband van het Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten en corporaties met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Het platform heeft tot juli 2017 gefunctioneerd.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen