Handreiking mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, Opnieuw Thuis 2015

In Nederland is het voor een huurcontract van woonruimte de standaard dat het contract voor onbepaalde tijd is. Het huurcontract kan dan slechts op grond van enkele in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde gronden worden opgezegd.

download handreiking

Er zijn ook enkele mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te verhuren. Daarnaast loopt er een wetsvoorstel Tijdelijke huur om die mogelijkheden nog te verruimen. Deze handreikinglicht beide onderwerpen toe, maar staat eerst stil bij tijdelijk huur als tussenoplossing bij het huisvesten van vergunninghouders. Lees verder

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Wetten en regels