Handreiking tijdelijke bouw

Deze handreiking is tot stand gekomen op initiatief van de Vereniging van Verplaatsbare Accommodaties (VVVA) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) en is een practische gids voor het toepassen van procedures en bouwregelgeving in relatie tot tijdelijke bouw en tijdelijk gebruik.

Download de handreiking tijdelijke bouw

Deze handreiking is aangepast op de per 1 november 2014 in werking getreden wijzigingen Vergunningvrij bouwen en regelgeving rond tijdelijke planologische afwijkingen. Per 1 november zijn namelijk de mogelijkheden voor tijdelijke bouw behoorlijk gewijzigd. De termijnen, het onder een eenvoudigere procedure aanvragen en de mogelijkheid om een tijdelijke mantelzorgwoning in het buitengebied te plaatsen bieden snellere, meer en ruimere bouwmogelijkheden voor tijdelijke bouwwerken.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Wetten en regels