Handreiking Transformatie en corporaties, BZK, 2014

Er is veel veranderd rond bouwen en wonen in de corporatiesector. De focus op doelgroepen in het sociale domein is versterkt. Ook de bouwopgave zelf is verschoven: van stadsuitbreiding naar de aanpak van lege panden en locaties binnen de bebouwde kom. Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe benadering. Utiliteitsgebouwen transformeren tot woningen en kleinschalig opdrachtgeverschap zijn in dit kader nieuwe opgaven.

Woningcorporaties kiezen steeds vaker voor transformatie. Rond het jaar 2000 lag het aantal gerealiseerde woningen in oude panden op circa 600 per jaar. In 2014 staat de teller al op 3.000 betaalbare woningen per jaar. De miljoenen meters nog leegstaand vastgoed vormen een uitdaging voor vastgoedeigenaren. Het Expertteam Transformatie laat in deze publicatie door middel van beschikbare instrumenten en voorbeelden zien dat transformatie een goede optie is voor het betaalbaar realiseren van sociale huurwoningen.

download publicatie

Inhoudsopgave

  • Waarom kiezen voor transformatie in de sociale sector?
  • Succesfactoren
  • Transformatie in de praktijk
  • Aanbevelingen
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid