Handreiking woning delen, Opnieuw Thuis 2016

Samen met de VNG heeft het Platform Opnieuw Thuis de handreiking over woningdelen geactualiseerd. Vragen over de al dan niet toepasselijke kostendelersnorm, de soorten huurcontracten en de mogelijke huurtoeslagen worden -net als recente voorbeelden- allemaal op een overzichtelijke wijze beantwoord en gepresenteerd.

download handreiking

In veel gevallen komen mensen die in Nederland op zoek zijn naar woonruimte niet direct in aanmerking voor een zelfstandige woning. Veel jongeren, of anderen die voor het eerst of opnieuw op zichzelf gaan wonen moeten genoegen nemen met onzelfstandige woonruimte, waarin zij sommige voorzieningen met anderen delen. Ook heeft die groep vaak ervaring met vrij kleine of maar tijdelijk beschikbare woonruimte.Voor sommige vluchtelingen met een verblijfsvergunning kan dat ook een goede eerste stap op de woonladder zijn. Bijvoorbeeld voor jongere alleenstaanden voor wie gezinshereniging niet aan de orde is, of als zij daar juist op wachten. Ook financieel is dat voor hen aantrekkelijk, aangezien zij vaak moeite hebben om de huur van een hele woning op te brengen. Lees verder

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen