Helft gemeenten wil verblijf arbeidsmigranten weten

Bijna de helft van 199 gemeenten wil graag weten wat de actuele verblijfplaats is van niet-ingezetenen, zoals arbeidsmigranten. De informatie kan voor gemeenten van waarde zijn bij zaken als overbewoning, rampenbestrijding en belastingheffing. 

download rapport Tussenevaluatie Wet BRP

Dat blijkt uit een evaluatie van Bureau Berenschot op verzoek van het ministerie van BZK. Sinds de inwerkingtreding van de Wet BRP in 2014 is het voor gemeenten mogelijk om de verblijfplaats van niet-ingezetenen te registreren. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid