Het organiseren van draagvlak voor huisvesting, BZK 2013

De (voorgenomen) huisvesting van arbeidsmigranten levert nog al eens maatschappelijke onrust op. Niet zelden is die onrust reden om het project af te blazen of van opzet te wijzigen. Enkele voorbeelden laten zien dat goede huisvesting in samenspraak met omwonenden loont.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie