Holland Rijnland: arbeidsmigranten fatsoenlijk huisvesten

Vijftien gemeenten van het samenwerkingsverband Holland Rijnland willen gaan zorgen voor een goede en dus fatsoenlijke huisvesting van de ruim 17.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn is voorstander van een goede en veilige huisvesting voor tijdelijke buitenlandse werknemers.

In Boskoop staat die huisvesting al enige tijd op de agenda. Naar schatting werken er circa 700 arbeidsmigranten in Boskoop. In het ‘Beleidskader huisvesting Arbeidsmigranten ABR-gemeenten’ van mei 2013 staat dat er in Boskoop 25 panden bekend zijn waar kamerverhuur wordt gedoogd. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid