Holland Rijnland: arbeidsmigranten vanaf 1 januari 2016 in woonunits

Op 27 juni 2014 heeft LTO Noord, afdeling Zuid Holland, het convenant getekend over huisvesting arbeidsmigranten in de regio Holland Rijnland.

Kern van dat convenant: betere en veilige huisvesting voor de arbeidsmigranten. In de afspraken wordt de huisvesting op agrarische bedrijven nadrukkelijk benoemd. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid