Holland Rijnland: convenant huisvesting arbeidsmigranten in de maak

Gemeenten in regio Holland Rijnland worstelen nog steeds met de huisvesting van buitenlandse werknemers. Ze hebben een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan om hoeveel arbeidsmigranten het precies gaat.

Dat is lastig om te bepalen, omdat ongeveer 50% zich niet heeft ingeschreven bij een gemeente. In Noordwijk is de schatting ruim 1800, in Noordwijkerhout 530. De gemeenten zijn nu bezig om gezamenlijk met woningbouwcorporaties en de werkgevers afspraken te maken over de huisvesting en die vast te leggen in een convenant.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. Inmiddels is de eerder opgenomen link naar het originele artikel niet meer actief.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie