Hollands Kroon: woonunits van tien vierkante meter in Hollands Kroon voor arbeidsmigranten die na twee maanden weer weg zijn

Agrariërs in Hollands Kroon mogen units van tien vierkante meter gebruiken voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Mits beperkt tot twee maanden van het jaar, in de piekperiode van de bollenteelt.

Het college van B en W is bereid deze uitzondering te maken, gezien de korte duur waarvoor de verblijfsunits nodig zijn. Tot op heden geldt een minimumgrootte van twaalf vierkante meter waaraan een unit moet voldoen. In maart 2021 nam de gemeenteraad hierover een motie aan. Nadrukkelijk stelt de gemeente dat te allen tijde de normen voor logiesfuncties blijven gelden, zoals riolering en andere zaken zodat een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is, aldus wethouder Theo Groot. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering