Huisvesting arbeidsmigranten: €˜Nieuwe Steen blijft optie, Zevenhuis niet€™

De fractie Tonnaer heeft vragen gesteld aan de Hoornse raad over de huisvesting van arbeidsmigranten. Zij stellen voor om het in aanbouw zijnde bedrijventerrein Zevenhuis te overwegen. Het college vind deze optie niet wenselijk om deze als locatie te overwegen.

In de beantwoording geeft het college aan dat de gemeente Hoorn als onderdeel van de regio West-Friesland afspraken heeft gemaakt met het Rijk en werkgevers om een bijdrage te leveren aan het ‘adequaat en legaal huisvesten’ van EU-arbeidsmigranten. Hieruit vlooit een inspanningsverplichting waarbij de voorkeur uitgaat naar huisvesting in leegstaande gebouwen en niet in woonwijken. Uit rapporten blijkt dat er nu slechts 2600 bedden zijn gerealiseerd waar er in de regio Wes-Friesland 10.000 tot 15.000 arbeidsmigranten werkzaam zijn. (rapport Kompas). Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid