Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!!

Om meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten te creëren, sloten uitzendkoepels, vakbonden, corporaties, gemeenten en het Rijk in 2012 een convenant. Tegen deze achtergrond startte Platform31 op verzoek van het ministerie van BZK een experimentenprogramma rond de huisvesting van arbeidsmigranten.

bekijk publicatie

In totaal liep het programma drie en een half jaar. In de eerste ronde, die liep tot begin 2015, stonden vijf pilots centraal. Om vergevorderde projecten te ondersteunen, startte in 2013 de tweede ronde met enkele versnellingskamers. Vervolgens zijn zes experimentlijnen nader uitgewerkt en ruim een jaar lang ondersteund. Deze rapportage beschrijft de opbrengsten uit het hele programma.

Inhoudsopgave
1 Inleiding
2 Rol en inzet van partijen
3 Verdienmodel
4 Draagvlak, communicatie en beheer
5 Conclusies en perspectief
Bronnen

Bijlage 1 De pilotprojecten
Eerste ronde
Tweede ronde
Bijlage 2 Garanties en alternatieve financieringsbronnen

bron: Platform31

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid