Huisvesting arbeidsmigranten en opvang vluchtelingen

De huisvesting van arbeidsmigranten en - nog meer - de opvang van vluchtelingen zijn actuele vraagstukken. Sinds kort is het mogelijk bestaande gebouwen buiten de bebouwde kom sneller planologisch klaar te maken voor vluchtelingenopvang.

De ruimtelijke motivering moet hoe dan ook wel deugen. Voor het geval het bestemmingsplan in de weg staat aan de opvang van vluchtelingen op een bepaalde plek in het buitengebied, is van belang dat in artikel 4 onderdeel 9 bijlage II Bor van de planologische kruimellijst sinds kort – naast de logiesfunctie voor werknemers – ook de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen wordt genoemd. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Vluchtelingen, Wetten en regels