Huisvesting buitenlandse arbeidskrachten, Rivierenland

In deze handreiking wordt aangegeven welke mogelijkheden gemeenten kunnen en willen bieden voor het huisvesten van (buitenlandse) arbeidskrachten die tijdelijk in de land- en tuinbouw werkzaam zijn.

download dit artikel

 Inhoud van dit document:

  1. Aanleiding
  2. Reikwijdte en leeswijzer beleidshandreiking
  3. Buitenlandse arbeidskrachten in Rivierenland
  4. Doelstelling en uitgangspunten beleid
  5. Beleidsregels
Datum:
Dossier:
Onderwerp: